Simovits

Experter på Informations- och IT-säkerhet

Vi är ett produktoberoende konsultföretag med specialisering inom informations- och IT-säkerhet. Vårt mål är att erbjuda en långvarig relation till våra kunder där säkerhetsarbetet blir en naturlig del av den totala IT-verksamheten.

Vardagliga hot och risker

Informations- och IT-säkerhet har blivit vardag för företag och myndigheter. Verksamhetens krav på tillgänglighet vägs mot behovet att skydda informationen. Med komplexa IT-lösningar blir det svårare att upptäcka brister. Man antar att allting är tillräckligt bra – tills en incident sker.

Vi kan hjälpa er

Som experter kan vi se över er befintliga Informations- och IT-säkerhet. Vi kan hjälpa er säkerställa säkerheten under utveckling av IT-miljön. Vi kan analysera marknadens verktyg och se hur dessa passar era säkerhetskrav. Såklart hjälper vi er om ni råkat ut för en IT-incident!

Kontakta oss om du ni vill veta mer eller läs mer om våra tjänster: informationssäkerhet, it-forensik,säkerhetsgranskningar, matematisk modellering

Senaste från bloggen

Laddinfrastruktur för elbilar och cybersäkerhet

Teknikutveckling och digitalisering innebär fler cyberhot och sårbarheter vilket har bäring på Sveriges säkerhet och konkurrenskraft. Veckans blogg belyser därför på vilket sätt cybersäkerhet tas på allvar när det gäller laddinfrastruktur för elfordon. Idag finns ca 13 tusen laddpunkter i Sverige1 vilket behöver utökas till 250 000 och i högre takt för att klara förändringar i transportsektorn […]

Molnet och svensk cybersuveränitet

Det har varit många diskussioner om myndigheters användning av molnet, med tanke på amerikansk underrättelselagstiftning. Förespråkarna menar att tillgängligheten och tekniken i molnet är bättre vilket innebär att det är värt att hantera risken genom t.ex. informationsklassning. Däremot så klassar man sällan verksamhetens funktion och tillgänglighet till IT ifall Sverige skulle hamna i ett gråzons-läge. […]

Elasticsearch för trendanalys av Microsoft-buggar

Sedan senaste årens kritiska sårbarheter i Microsoft-baserade system har det surrats om huruvida det är värre nu än tidigare. Betyder det i sådana fall att patch-rutiner behöver uppdateras för att möta nya sårbarheter. Hur ofta behöver vi exempelvis räkna med att panik-patcha systemen och hur stor andel av tiden är en server sårbar i snitt […]