Simovits

Experter på Informations- och IT-säkerhet

Vi är ett produktoberoende konsultföretag med specialisering inom informations- och IT-säkerhet. Vårt mål är att erbjuda en långvarig relation till våra kunder där säkerhetsarbetet blir en naturlig del av den totala IT-verksamheten.

Vardagliga hot och risker

Informations- och IT-säkerhet har blivit vardag för företag och myndigheter. Verksamhetens krav på tillgänglighet vägs mot behovet att skydda informationen. Med komplexa IT-lösningar blir det svårare att upptäcka brister. Man antar att allting är tillräckligt bra – tills en incident sker.

Vi kan hjälpa er

Som experter kan vi se över er befintliga Informations- och IT-säkerhet. Vi kan hjälpa er säkerställa säkerheten under utveckling av IT-miljön. Vi kan analysera marknadens verktyg och se hur dessa passar era säkerhetskrav. Såklart hjälper vi er om ni råkat ut för en IT-incident!

Kontakta oss om ni vill veta mer eller läs mer om våra tjänster: informationssäkerhet, it-forensik, säkerhetsgranskningar, matematisk modellering

Vi erbjuder även utbildningar, läs mer om vår OSINT utbildning här och anmäl intresse!

Senaste från bloggen

Nix, Nix och NixOS – Säkerhet genom reproducerbarhet

“Insanity is doing the same thing over and over again expecting different results” är ett citat som ibland felaktigt tillskrivs bland annat Albert Einstein. Vem som först yttrade ordspråket är inte helt klarlagt, men det är lätt att se en uppenbar sanning i det. För säkerligen bör en process leda till samma resultat oavsett vem […]

Den nyanställda i informationssäkerhets-avdelningen?

Ingen har nog kunnat undgå det omvälvande nyhetsflödet som har förekommit rörande de senaste produkterna som använder generativa maskininlärningsmodeller. Dessa benämns ofta på olika sätt såsom AI (inkorrekt), chatrobotar (något bättre beroende på sammanhang) eller kollektivt via den mest kända produkten ChatGPT (vilket börjar närma sig varumärkesords-nivån). Självfallet ska denna blogg även beröra detta ämnet, […]

Flipper Zero – Zero Trust

or Beware of Geek Bearing Gifts Flipper Zero (https://flipperzero.one) is a Russian hacker tool used by penetration testers and security researchers for breaching physical access solutions. In the light of the political situation in Russia and the current conflict in Ukraine there are reasons to be really careful about the use of this tool. The Flipper Zero […]