Simovits

Experter på Informations- och IT-säkerhet

Vi är ett produktoberoende konsultföretag med specialisering inom informations- och IT-säkerhet. Vårt mål är att erbjuda en långvarig relation till våra kunder där säkerhetsarbetet blir en naturlig del av den totala IT-verksamheten.

Vardagliga hot och risker

Informations- och IT-säkerhet har blivit vardag för företag och myndigheter. Verksamhetens krav på tillgänglighet vägs mot behovet att skydda informationen. Med komplexa IT-lösningar blir det svårare att upptäcka brister. Man antar att allting är tillräckligt bra – tills en incident sker.

Vi kan hjälpa er

Som experter kan vi se över er befintliga Informations- och IT-säkerhet. Vi kan hjälpa er säkerställa säkerheten under utveckling av IT-miljön. Vi kan analysera marknadens verktyg och se hur dessa passar era säkerhetskrav. Såklart hjälper vi er om ni råkat ut för en IT-incident!

Kontakta oss om ni vill veta mer eller läs mer om våra tjänster: informationssäkerhet, it-forensik, säkerhetsgranskningar, matematisk modellering

Vi erbjuder även utbildningar, läs mer om vår OSINT utbildning här och anmäl intresse!

Senaste från bloggen

Kiosk-datorer – Del 1 – Skrivskydd

I detta blogginlägg tänkte jag presentera flera alternativ för att skapa Linux-kiosk-system. Kiosk-system exponerar en begränsad användarmiljö på ett system, det vill säga funktionaliteten en användare har tillgång till skall kunna räknas upp och verifieras vara tillåten för systemets användningsområde. Ett exempel skulle kunna vara en biljett-kiosk tänkas endast ge användarna tillgång till en webbläsare […]

OSINT i spåren av Ukraina kriget

Denna bloggartikel tar upp aspekter på OSINT i samband med kriget i Ukraina. Artikeln tar upp generella likheter mellan underrättelseanalys och motsvarande typer av civila utredningar, men visar också på svårigheterna att värdera information. Ofta tenderar en person att söka information som inte bara besvarar de frågor som ställs utan också bekräftar de slutsatser man […]

DORA – När det röda laget knackar på

Under mitten av år 2022 antogs Digital Operation Resilience Act, även känt som DORA.Kortfattat är DORA en EU-förordning ämnat att stärka den operativa säkerheten för verksamheter inom finansiella sektorn. Dessa kan summeras på 6 områden[1]: I den här bloggposten presenteras en överblick och tolkning av kraven som ställs på s.k. hotbildsstyrda penetrationstester, motsvarande punkt 4, […]