Simovits

Matematisk modellering

Våra experter med bakgrund inom matematisk forskning hjälper er att modellera era operativa risker. Med statistiska och kombinatoriska analysmetoder skapar vi modeller och objektiva underlag för att fatta bättre informerade strategiska och taktiska beslut.

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Modellering för spelbranschen

Inom spelbranschen finns idag ett stort antal turspel med allt mer komplexa spelregler. För ägaren av ett sådana spel är det kritiskt att förstå spelets matematiska förutsättningar. Detta dels för att kunna redovisa att man bemöter krav från tillsynsmyndighet och dels för att säkerställa att spelare inte kan utnyttja spelets logik för att få en orättvis fördel.

Vi har erfarenhet från spelbranschen av att matematiskt modellera befintliga och tilltänkta spel samt analysera möjligheterna för en rationell spelare att “lura systemet”.

Att mäta säkerhet

Att mäta och presentera den egna organisationens säkerhetsarbete för rapportering till styrelse eller uppföljning av operativa risker är inte alltid enkelt. Vanligt är att man använder antal konstaterade incidenter som ett mått på organisationens säkerhet, men måttet är missvisande, då investeringar i säkerhet kan leda till en ökning förmågan att upptäcka incidenter.

Vi har kunskap och erfarenhet från finansbranschen av att stödja organisationer i att ta fram precisa mätetal som i god tid belyser riskområden inom informationssäkerhet.