Simovits

Swift granskningar

Finansiella institutioner ska följa krav och regelverk från finansiella tillsynsmyndigheter och EU. Finansiella institutioner som är anslutna till Swift behöver efterleva kraven i Swift Customer Security Programme (CSP). Simovits Consulting kan genomföra oberoende granskningar av er Swift-implementation då vi är medlemmar i Swift Partner Programme och har konsulter som är Swift-certifierade granskare i ämnet: CSP Assessments.

Swift CSP hjälper finansiella institutioner upprätthålla ett effektivt försvar mot cyberattacker, vilket i sin tur säkerställer integriteten av det finansiella nätverket. Swift-användare behöver årligen genomföra en oberoende extern eller intern granskning av sin Swift-implementation. Organisationer som påvisar hög efterlevnad mot Swift signalerar förtroende och hög säkerhetsmognad till sina motparter.

Simovits Consulting stödjer Swift-användare i att uppfylla Swift CSP genom en kundanpassad analys och granskning, efter era behov och förutsättningar. Vi har ett team av erfarna experter inom cybersäkerhet med lång erfarenhet av oberoende externa Swift-granskningar.

Vill ni veta mer? Kontakta oss!