Simovits

It-forensik

Våra experter hjälper er att upptäcka och utreda säkerhetsincidenter. Vi använder oss av samma verktyg som polisen och kan ta hand om bevis på ett säkert sätt.

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Säkerhetsincidentutredning

Att utreda en säkerhetsincident kan vara komplext och det är ibland svårt att få fram entydiga svar. Vi har kunskap och arbetsmetodik för att samla ihop och analysera digitala bevis från olika plattformar, så som nätverk, datorer (Windows/MacOS) och mobiltelefoner (Android/iOS). Vi kan presentera detta på ett sådant sätt att ni ska kunna ta ärendet vidare, både med avseende på beslut om åtgärder eller för att gå vidare med en polisutredning.

Mobilforensik

Forensiska undersökningar av mobiltelefoner är en avancerad process som kräver specialistkunskap och särskilda verktyg. Incidenter som involverar mobiltelefoner kan exempelvis bestå av, men är inte begränsade till, misstänkt dataläckage eller infektion av skadlig kod. Vi kan utföra mobil forensik för att stödja incidentutredningar.

Säkerhetsövervakning och SOC

För att upptäcka säkerhetshot och säkerhetsbrister i den egna verksamheten behövs en säkerhetsövervakning eller en SOC (Security Operations Centre). Att bygga en sådan verksamhet själva kan ta tid. Vi kan hjälpa er att bygga upp och bemanna säkerhetsövervakning/SOC och etablera nödvändig infrastruktur för att ni sedan ska kunna ta över säkerhetsövervakning/SOC i egen regi. Vi har strukturkapitalet för att ni ska snabbt få en fungerande och effektiv säkerhetsövervakning/SOC.