Simovits

Utbildning: En introduktion till OSINT (Open Source Intelligence)

En kurs i samarbete med IFI – Institutet för Informationsteknologi.

I takt med att internet och den information som finns där ökar i såväl mängd som relevans, ökar också behovet av kunskap och kompetens om hur du hittar, tolkar och värderar relevant information via olika typer av digitala öppna källor. Denna utbildningsdag syftar till att ge dig ökad kunskap om hur du kan göra effektiva digitala undersökningar av personer och organisationer.

Genom att använda OSINT, Open Source Intelligence, även känt som undersökningar via internet, så kan du öka din förmåga att hitta, värdera och tolka relevant information och data via digitala öppna källor.

Under hela dagen kommer teori att värvas med praktiska laborationer för att du ska få grundlig erfarenhet av OSINT, och förstå det kan vara ett värdefullt redskap för just dig och din verksamhet.

Nästa kurstillfälle: 22 maj, 2024 – läs mer och anmäl dig nedan!

Som individer producerar vi ständigt digital information och digitala fotavtryck och OSINT har under lång tid använts vid olika former av underrättelse- och undersökningsarbete. Det är idag ett väl etablerat ämnesområde. Fördjupad kunskap om hur du arbetar med bland annat om hur digitala sökmotorer och dess logik fungerar, är användbart på många sätt och i många situationer.

Du får ökad förståelse för:

  1. Hur du hittar, värderar och tolkar information i öppna digitala källor på ett korrekt sätt
  2. Hur internet, våra sökmotorer och sociala medier fungerar som informationskällor
  3. Varför du hittar den information du gör samt vilka faktorer som kan påverka resultatet

Ur innehållet:

Från teori till praktisk nytta – och ett kursmaterial som du har praktisk användning av!
Detta är en utbildningsdag, där du som deltagare får möjlighet att testa det du lär dig  under dagen med stöd av läraren – och vår ambition är att du ska kunna tillämpa det du lärt dig direkt efter avslutad utbildning. Du kommer även att få med dig ett gediget kursmaterial som du har stor användning och nytta av även efter utbildningen. Bland annat finns ”cheat sheets” inkluderade som du kan använda i ditt eget sökarbete.

Syfte
I slutet av denna kurs kommer du att ha fått insikt i möjligheterna med internet och hur du hittar relevant information i öppna digitala källor. Du har lärt dig att använda sökmotorer effektivt och du har lärt dig mer om hur du kan nyttja sociala medier för informationsinhämtning.

För vem?
Dagen är relevant för dig som vill öka din förmåga att hitta och värdera information via internet – med utgångspunkt i OSINT, Open Source Intelligence. Du kan idag arbeta inom inom IT och/eller säkerhet. Dagen är även relevant för dig som har ansvar för administration, access- och behörigheter eller om du ska upphandla och avtala konsulter.

Förkunskaper
Inget krav på förkunskaper.


Lärare

Robin Sjögren
Specialist inom IT-säkerhet
Mikael Simovits
Specialist inom IT-säkerhet och informationssäkerhet

Anmäl din medverkan

Datum: 22 maj, 7 oktober, 16 december.
Tid: 09:00 – 17:00

Pris: 8 450 kr inkl. utförlig kursdokumentation. Alla priser är exkl. moms.

Grupprabatt: Anmäl 3 deltagare, betala för 2. Gäller vid samtidig anmälan och kan inte kombineras med andra rabatter. Ange två kollegor under “medföljande kollegor” i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Plats:  Narvavägen 12, Stockholm.
Det finns även möjlighet att delta i kursen digitalt.

Max: 12 deltagare på plats. Först till kvarn. Övriga deltar digitalt.

För mer information kring villkor och anmälan, klicka här!

Simovits Consulting förbehåller sig rätten att ställa in kursen, varvid inbetalda avgifter återbetalas. Övriga ersättningar utbetalas ej, och Simovits Consulting reserverar sig för eventuella förändringar i programmet.

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss.