Simovits

Om oss

Simovits Consulting etablerades 1997 med grundidén är att leverera informations- och IT-säkerhetstjänster med akademisk noggrannhet och pedagogik.

Simovits Consulting är en av marknadens främsta leverantörer av tjänster inom områdena cybersäkerhet och säkerhetsanalyser avseende fysisk säkerhet. Vi strävar efter att vara förstahandsval som leverantör då vi ger våra kunder rätt nivå av säkerhet, anpassad till deras verksamhet samt till deras behov och möjligheter samt deras potentiella hot. Vi gör säkerhet till en konkurrensfördel för våra kunder.

För att konstant utvecklas och bättre möta kundkrav har vi en regelbunden kundkontakt och vi utvärderar resultatet av alla leveranser. Genom att tillämpa etablerade metoder och genom att beakta både problem och möjligheter åstadkommer vi en kontinuerlig förbättring av vår egen effektivitet samt våra tjänster.

All personal har stor kompetens inom sina områden och strävar efter att lära sig mer. Kompetens säkerställs genom praktiska erfarenheter, regelbunden utvärdering av tidigare arbete samt genom utbildning och certifiering.

Våra medarbetare

Mikael Simovits, VD

Specialistområde
IT- och informationssäkerhet

Certifieringar
CISSP

Telefonnummer
070-741 51 62

Anders Lundman

Specialistområde
IT-säkerhet

Certifieringar
GPEN

Telefonnummer
073-946 78 77

Carl-Douglas Benno

Specialistområde
IT-säkerhet

Certifieringar
GCED, GPEN

Telefonnummer
070-788 67 89

Dennis Nilsson Sjöström

Specialistområde
Informationssäkerhet

Telefonnummer
070-090 82 59

Filip Crona

Specialistområde
Informationssäkerhet

Certifieringar
CISSP, CRISC, ISO 27001 LA, ITIL

Telefonnummer
073-655 10 78

James Dickson

Specialistområde
IT-säkerhet

Certifieringar
CISSP, GREM

Telefonnummer
073-600 36 35

Peder Sparell

Specialistområde
IT-säkerhet

Certifieringar
CCME, GPEN, GXPN, CHFI, GWAPT

Telefonnummer
076-061 44 04

Peter Hildeblom

Specialistområde
IT-säkerhet

Certifieringar
CISSP, GPEN, GWAPT

Telefonnummer
073-647 51 46

Petter Stymne

Specialistområde
IT-säkerhet

Certifieringar
GCFA, GREM

Telefonnummer
070-091 44 04

Tiina Loukusa Hyttnäs

Specialistområde
IT-säkerhet

Certifieringar
CISSP, GCFA, CEH, GCED

Telefonnummer
073-930 24 49

Tomas Forsberg

Specialistområde
Informationssäkerhet

Certifieringar
CISA

Telefonnummer
070-787 58 89

Victor Sedin

Specialistområde
Informationssäkerhet

Certifieringar
GCED

Telefonnummer
072-253 44 04