Simovits

Utbildning: Möjligheter och begränsningar med OSINT (Open Source Intelligence)

Så jobbar du med OSINT för långsiktigt underrättelsearbete

Simovits Consulting erbjuder en praktisk fem dagar lång utbildning för dig som vill öka dina kunskaper om informationssökning i öppna digitala källor. Varje utbildningsdag har ett särskilt fokus där du i slutet av utbildningen har fördjupat din kunskap om OSINT och lärt dig olika metoder för att utföra OSINT. Centralt i utbildningen är flera laborationer där du bedriver OSINT och får hjälp och guidning av oss.

Nästa kurstillfälle: v. 7 2024 – läs mer och anmäl dig nedan!

Vad du kommer lära dig:

Utbildningens fem dagar har olika fokus. Under alla dagarna kommer teori blandasmed laborationer genomföras för att du ska få praktisk erfarenhet av OSINT och förstå dess möjligheter men även dess begränsningar. Du får även hjälp med att sätta upp ”sock puppet”-konton som gör det möjligt för dig att söka information utan att bli upptäckt.

kursböcker för OSINT

Dag 1. Teori och sökmotorer

Dag 2. Sociala medier och kontaktsynk

Dag 3. Bilder och geolokation

Dag 4. Dark side of the web

Dag 5. Att praktiskt arbeta med OSINT

Alla deltagare får tillgång till fem kompendier som beskriver teori och labbar.

För vem?

För dig som använder OSINT vid underrättelsearbete eller kartläggning. Du arbetar med underrättelseinhämtning i någon form, som inom polis och andra myndigheter, business intelligence inom företag eller cyber threat intelligence inom en SOC.

Förkunskaper

Du bör ha ett visst tekniskt kunnande och datorvana. I labbarna förekommer det kommandoradsverktyg, men du kommer att få handledning och hjälp med dessa.

Lärare

Robin Sjögren

Specialist inom it-säkerhet

Mikael Simovits

Specialist inom it- och informationssäkerhet

Anmäl er medverkan

Datum: v. 7 2024

Pris: 43 500 kr. ex moms, priset inkluderar kursböcker

Plats:  Centrala Stockholm (återkommer om exakt plats)

Max: 20 deltagare

Skicka ett mail till kurs@simovits.com  med följande information för att reservera och säkra er plats:

Eventuella återbud ska meddelas senast 28 dagar för kursstart, annars debiteras hela avgiften. Du kan dock kostnadsfritt överföra din plats till annan deltagare. Detta måste dock meddelas innan kursstart, annars kommer ersättaren ej att få delta i utbildningen.

Simovits Consulting förbehåller sig rätten att ställa in kursen, varvid inbetalda avgifter återbetalas. Övriga ersättningar utbetalas ej, och Simovits Consulting reserverar sig för eventuella förändringar i programmet.