Simovits

Utbildning: Möjligheter och begränsningar med OSINT (Open Source Intelligence)

Så jobbar du med OSINT för långsiktigt underrättelsearbete

Simovits Consulting erbjuder er över fem dagar, en praktisk kompetensutveckling för den som vill utöka sina kunskaper om informationssökning i öppna digitala källor. Varje utbildningsdag har ett särskilt fokus som vid slutet av kursen ger en fördjupad insikt om OSINT. Styrande i utbildningen är flera laborationer där du bedriver OSINT, samtidigt som vi vägleder och stöttar dig.  

Under alla dagar kommer teori att värvas med praktiska laborationer för att du ska få grundlig erfarenhet av OSINT, och förstå dess möjligheter men även dess begränsningar.

Nästa kurstillfälle: v. 36 2024 – läs mer och anmäl dig nedan!

Vad du kommer lära dig:

Dag 1. Teori och sökmotorer

Dag 2. Sociala medier och kontaktsynk

Dag 3. Bilder och geolokation

Dag 4. Dark side of the web

Dag 5. Att praktiskt arbeta med OSINT

Alla deltagare får även tillgång till fem kompendier som beskriver teori och labbar.

kursböcker för OSINT

För vem?

För dig som använder eller vill använda OSINT vid underrättelsearbete och kartläggning. Du arbetar med underrättelseinhämtning i någon form, som inom polis och andra myndigheter, business intelligence inom företag eller cyber threat intelligence inom en SOC.

Förkunskaper

Du bör ha ett visst tekniskt kunnande och datorvana. I labbarna förekommer det kommandoradsverktyg, och terminalfönster, men du kommer att få handledning och hjälp med dessa.


Lärare

Robin Sjögren
Specialist inom IT-säkerhet
Mikael Simovits
Specialist inom IT-säkerhet och informationssäkerhet

Anmäl er medverkan

Datum: v. 36 2024

Pris: 43 500 kr. ex moms, priset inkluderar kursböcker

Plats:  Magasinet, Sveavägen 53

Max: 20 deltagare

Skicka ett mail till kurs@simovits.com med följande information för att reservera och säkra er plats:

Eventuella återbud ska meddelas senast 28 dagar för kursstart, annars debiteras hela avgiften. Du kan dock kostnadsfritt överföra din plats till annan deltagare. Detta måste dock meddelas innan kursstart, annars kommer ersättaren ej att få delta i utbildningen.

Simovits Consulting förbehåller sig rätten att ställa in kursen, varvid inbetalda avgifter återbetalas. Övriga ersättningar utbetalas ej, och Simovits Consulting reserverar sig för eventuella förändringar i programmet.

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss.