Simovits

20 år sedan Y2K-buggen, då inget hände!

I det här blogginlägget vill jag uppmärksamma den typ av hysteri som ibland driver utvecklingen framåt. (Nu senast införandet av GDPR.) Vi människor har mycket av ett flockbeteende särskilt då vi målar upp olika typer av rädslor, så som rädsla för jordens undergång, men även rädsla för skeenden och nya lagar. Nu när jag skriver det här så finns det många anledningar till att skapa rädsla, såsom rädsla för klimatet, varma somrar, Iran, Trump, Nord Korea osv. Det som jag upplever just nu skiljer dagens läge från Y2K, är att vid Y2K tog rädslan sådana proportioner, till gränsen till det absurda, så att det mer eller mindre var omöjligt att få fram en annan åsikt eller angreppssätt på problemet. Hade man en annan åsikt så riskerade man bli utfrusen, särskilt då Y2K var en del av ens egna profession.

För några månader sedan intervjuades jag av Linda Aktén om Y2K-buggen för ett program som sändes nu under mellandagarna. Syftet med programmet var att ta fram den stämning som fanns inför millennieårsskiftet, där flera olika personer intervjuades om stämningen inför och efter Y2K. Jag tycker programmet är väl värd att lyssna på för att få en förståelse att det alltid är viktigt att ta ett steg tillbaka och förstå rimligheten i det vi håller på med, särskilt nu när världen känns mer osäker. Om inte annat 

Ni hittar länken till radiodokumentären här: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1418077?programid=3103

Nedan hittar ni en artikel som jag skrev åt IDG 2008 som föranlädde att jag intervjuades i programmet: 

Bifogad fil: https://simovits.com/wp-content/uploads/2020/01/600_miljarder_0.pdf