Simovits

600 miljarder dollar i sjön

När nyårsklockorna ringde för det nya året 2000 skulle våra datorer slås ut.
Det skulle bli kaos och förtvivlan när år 2000-buggen påverkade alla system. Vi skulle drabbas av kärnkraftsolyckor, öppna dammportar, kor som inte kunde mjölkas och flygplan som föll från skyn. Men inget hände.
Bifogad fil: https://simovits.com/wp-content/uploads/2018/03/600_miljarder.pdf