Simovits

Business Intelligence and Information Warfare on the Internet

Business Intelligence and Information Warfare var och är ett stort problem. Denna artikel presenterades dels på NordSec 1995 samt Infosec 1996. Även om Artiklarna är snart tjugo år gamla så ger de insikt om problematiken med globalisering och hur svårt det är att agera samt försvara sig mot konkurerande företag på en global marknad. Viss reservation är att vissa av metoderna som beskrivs i artikeln idag är utdaterade. Ni får gärna komma med förslag och kommentarer för vilka metoder som är aktuella idag.

Bifogad fil: https://simovits.com/wp-content/uploads/2018/03/simovits_artikel_busandwar.pdf