Simovits

Genetiska självtester dålig idé för militär personal

Veckans blogg knyter an till tidigare inlägg som beskrev säkerhetsrisker kopplat till genetisk information. Tidigare blogg behandlade sårbarheter hos mjukvara för att tolka resultat vid DNA-sekvensering, möjlighet för angripare att ta över sekvenseringsdatorer utifrån skadlig kod i DNA-sekvens, samt testföretags hantering av resultat ifrån genetiska självtester. I ett nyligen publicerat brev uppmanar Pentagon amerikanska militärer att de bör undvika att använda genetiska självtester riktat till konsumenter för att de skapar säkerhetsrisker, är opålitliga och kan påverka karriärmöjligheter negativt [1]. Vilka säkerhetskonsekvenser för uppdrag t.ex. detta betyder utvecklas inte. Veckans blogg fördjupar sig således i vad detta skulle kunna handla om och vilka tolkningar som är möjliga.

DNA-tester för konsumenter innebär analys av ett fåtal gener riktat till privatpersoner som vill veta mer om sin genetiska profil. T.ex. för att undersöka släktskapsförhållanden eller för att påvisa förekomst av samt risk för, sjukdomar. Marknadsföring utgår ifrån behov att undersöka sitt eget och sina släktingars etniska ursprung eller om kost och träning kan anpassas efter genuppsättning, för att leva ett bättre liv helt enkelt.

Varför skulle tester kunna anses opålitliga?

Testerna riktar sig direkt till konsumenter och utförs av företag utanför hälso- och sjukvård. Jämförelser av de stora testföretagen visar på avsevärda skillnader i resultat. Mätningar behöver i sig inte vara problematiska, däremot hur de ska tolkas, samt hur stora växlar som kan dras på resultat [2]. Gener har valts ut eftersom studier har visat att de har koppling till sjukdomar i stora populationsstudier. Det finns anledning att ifrågasätta värdet av ett resultat då man anses ha en riskvariant om endast ett fåtal riskvarianter ingått när det finns ett hundratal kända varianter samt ytterligare högriskgener som inte ingått i testet [3]. En individ som får besked om en harmlös riskvariant kan alltså strunta i att t.ex. undersöka sina blodfetter vilket skulle kunna leda till en för tidig död i hjärt-och kärlsjukdomar. I linje med detta resonemang har en studie ifrån 2018 påvisat att 40% av genvarianter klassificerade som riskvarianter av välkända testföretag var falska positiva och kunde förklaras med normal variation i publika databaser av populationsfrekvenser [4].

Möjligheten att prov dessutom förväxlas är en annan sak att ha i bakhuvudet. I dagsläget är lagstiftning bristfällig som specifikt reglerar genetiska självtester. T.ex. finns i Sverige inga krav på att besked om sjukdomsrisker som test påvisar ska kommuniceras av expertis som läkare t.ex., verifieras med kliniska tester, eller hanteras inom sjukvård överhuvudtaget. Med undantag från några få exempel som svåra sjukdomar t.ex. ärftlig bröstcancer (BRCA mutation) och Huntingtons sjukdom, försvåras entydig tolkning av resultat av det faktum att samband mellan genvarianter och sjukdom sällan är enkla. Det finns oftast ett stort antal genförändringar i minst ett hundratal gener som påverkar på olika sätt, till att olika sjukdomar utvecklas.

Varför skulle testerna utgöra en säkerhetsrisk för militär personal och är den större än för andra?

En möjlighet som anses ge fog för att öka säkerhetsmedvetenheten är att externa parter skulle kunna utnyttja genetisk data (som även inkluderar annan biometri som fingeravtryck och ansiktsigenkänning) för syften som massövervakning och möjlighet att spåra individer utan deras tillstånd [1]. En sådan exponering skulle innebära personliga och operationella risker för militär personal. De flesta testföretag intygar att skyddet av persondatat finns på plats, att genetisk data inte distribueras till myndigheter eller tredje part utan att användare givit samtycke. Ett antal exempel finns på att även testföretag hackas, vilket inkluderar Ancestry:s användare [5] , då > 50 000 användares inloggningsuppgifter läckte ut (dock ej databasen med fem miljoner individers DNA), vilket därför inte kan uteslutas hända andra. Vissa testföretag har även medgivit till att de ger FBI tillgång till sina DNA-databaser [6]. Till saken hör dessutom att USA påbörjade obligatorisk insamling av alla anställdas DNA i militären efter 1991 för att underlätta identifiering av de som avlidit i krig [7]. Pentagon har bevisligen insamlat DNA inom ramarna för kampen mot terrorism (Bin-laden samt al-Bhagdadi, [8-9]). Det vore orimligt att anta enbart USA skulle nyttja insamling av DNA inom militär verksamhet för att identifiera individer inom exempelvis sin underrättelseverksamhet. En möjlig tolkning är således att om militär personal bidrar med genetisk data till företag äventyras nödvändig anonymitet för soldater, vilket är en risk man ogärna vill ta.

Varför skulle testerna påverka karriären negativt för militär personal?

Militär personal är skyldig att rapportera medicinska åkommor och täcks inte av GINA (Genetic Information Nondiscrimination Act) som ska säkerställa att genetisk information inte påverkar försäkringsmöjlighet eller anställning. Missvisande hälsoinformation ifrån tester skulle kunna rapporteras och ge en felaktig bild av individers hälsotillstånd och på detta vis påverka möjligheter till tjänstgöring. Även med kontrollerad genetisk screening inom militären [10] bör mervärdet med att identifiera mutationer för att minska risk och förbättra utsikter för det militära uppdraget vägas mot negativa effekter på karriärmöjligheter. Tester syftar dessutom till att beskriva risk kopplat till anlag för sjukdomar, inte diagnosticera hälsa.

[1] https://www.forbes.com/sites/ellenmatloff/2019/12/27/why-the-pentagon-is-warning-us-military-not-to-use-recreational-genetic-test-kits/#22a42eaa3d56

[2] http://www.smer.se/teman/genetiska-sjalvtester/

[3] https://www.forskning.se/2018/12/17/gentester-lovar-runt-och-haller-tunt/

[4] https://www.nature.com/articles/gim201838

[5] https://findbiometrics.com/ancestry-hack-506075/

[6] https://news.yahoo.com/pentagon-warns-military-members-dna-kits-pose-personal-and-operational-risks-173304318.html?guccounter=1

[7] https://www.buzzfeednews.com/article/salvadorhernandez/family-tree-dna-fbi-investigative-genealogy-privacy

[8] https://www.washingtonpost.com/world/national-security/to-hunt-osama-bin-laden-satellites-watched-over-abbottabad-pakistan-and-navy-seals/2013/08/29/8d32c1d6-10d5-11e3-b4cb-fd7ce041d814_story.html

[9] https://www.rollcall.com/2019/10/29/coalition-forces-collected-dna-from-isis-leader-al-baghdadi-in-2004/

[10] https://www.nature.com/articles/npjgenmed20158