Simovits

Hur använder man LCG/CLCG nummer i applikationer för elektroniskt spel?

Det finns många åsikter kring hur slumptalsgeneratorer skall användas. Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som finansierades av Simovits Consulting, och utfördes av Anders Knutsson (också tidigare anställd på Simovits Consulting). Rapporten visar att val av svaga slumpalgoritmer för att generera spelvärden kan få ödesdigra konsekvenser då man tillåter spel om pengar. Artikeln har publicerats på ACNS (Applied Cryptography and Network Security) i Kina 2003. (Resultatet har även redovisats för World Lottery Association vid seminarier i Australien och Sydafrika).

Bifogad fil: https://simovits.com/wp-content/uploads/2018/03/simovits_artikel_internetcasino.pdf