Simovits

Kan detta vara startskottet för hybrid krigsföring?

Förra helgen eskalerade våldet mellan palestinska extremister och Israel till den högsta nivån sedan kriget bröt ut 2014. Under helgen avlossades flera hundra palestinska raketer mot Israel, som svarade med flyganfall mot mål i Gazaremsan. Decennier in i våldet och spänningarna i regionen, var detta föga förvånade. Vad som stod ut denna gång är att Israels försvarsmakt hävdar att de bombade och förstörde en byggnad i Gaza för att det var en bas för en aktiv Hamas cyberkrigföringsgrupp.

Figur 1. Bild tagen från israeliska försvarsmaktens Twitterkonto[1].

Attacken är den första av sitt slag, nämligen att en cyberattack fått ett direkt fysiskt gensvar. Liknande händelser har inträffat tidigare, till exempel under ett flertal krig Ryssland fört mot sina grannländer då ryska hackare har angripit kritiska infrastruktur, mest känt är attackerna mot Ukraina[2]. USA har även utfört bombräder för att eliminera IS-hackare, dock var den attacken planerad i månader i förväg och utfördes inte enbart för denna anledningen. Vad som skiljer sig mellan de nämnda attackerna och denna är att detta är första gången en nation uttryckt ansvar och explicit nämnt att attacken utfördes för att eliminera hackare.

Hybrid krigföring har utvecklats snabbt och tagit en självklar plats i de flesta länders försvarsmakt. Detta då fler nationer har börjat inse att cyberdomänen kan användas för krigföring och det har därför bara varit en tidsfråga innan hackare blivit legitima mål. USA reserverade sig redan 2011 att vedergällning mot cyberattacker kan innefatta eliminering av hackare[3].

Det kan tolkas som en vändpunkt i den hybrida krigföringen och att det numer kommer vara tillåtet att angripa hackare som ett gensvar. Förvisso är Israel och palestinska extremister i krig med varandra men det intressanta i detta är att ett flertal stater utfört cyberattacker utan att fysiskt vedergällning har förekommit. Ryssland har angripit USAs presidentval samt sin grannar och Kina spionerar mot många olika nationer och företag världen över för att stjäla hemligheter, immateriella tillgångar och kunddata. Hittills har inget av detta hanterats genom fysisk krigföring utan det har lösts genom diplomatiska förhandlingar och ekonomiska sanktioner.

Vad detta kommer innebära kan bara framtiden förtälja, men ska man tolka Tallinnmanualen har man rätt att ta liv för att skydda liv[4].

Den israeliska försvarsmakten har inte gett någon mer information angående attacken.

[1] – https://twitter.com/idf

[2] – https://en.wikipedia.org/wiki/2017_cyberattacks_on_Ukraine

[3] – https://www.reuters.com/article/us-usa-defense-cybersecurity/u-s-reserves-right-to-meet-cyber-attack-with-force-idUSTRE7AF02Y20111116

[4] – http://csef.ru/media/articles/3990/3990.pdf