Simovits

Novus undersökning visar brister på säkerhetsmedvetandet

Säkerhetsföretag varnar för privatpersoners användning av företagsinformation i sina mobiler

Novus har för Simovits Consultings räkning genomfört en undersökning om hur allmänheten ser på säkerhet, oro och vad som finns i deras mobiltelefoner. Undersökningen genomfördes under slutet av januari 2014.

Man kan se tydliga skillnader i ålder och kön avseende användandet av mobiltelefonen. Det visar sig att det är fler män (35 %) än kvinnor (26 %) som t ex. är positivt inställda till att betala med mobilen. Man ser också tydligt att det är betydligt vanligare för yngre människor (18-29 år) att utföra betalningar med sin mobil jämfört med den äldre generationen (65-79 år).

Undersökningen visar också att företagen utsätts för en starkt ökad risk på grund av de anställdas okunskap om risker och hot vid användandet av sina mobiltelefoner. Över 20 % av de tillfrågade använder sin mobiltelefon för att arbeta med sitt företags epost. En ännu större andel av de tillfrågade använder mobilen för sociala medier, kontaktnätverk, bankärenden, mobila betalningar, olika spel samt för fotografering.

Undersökningen bekräftar vår bild av de ökande risker som kommer med den ökade användningen av smarta mobiler berättar Tomas Gardelin. Dagens användare vill vara ständigt uppkopplade mot både företagets epost och sociala medier och om mobilen stjäls så är den ofta fullt upplåst. En tjuv är därför ofta beredd att vänta tills han ser en användare låsa upp mobilen på tunnelbanan eller på krogen. Det finns också fortfarande många användare som inte har någon låsning av sin mobil då den är inaktiv.

Över 50 % av svenska företag tillåter sina anställda att ansluta sina privata mobiler till företagets nätverk visar undersökningen. Med tanke på majoritetens ringa kunskap om risker och hot utsätter man sin arbetsgivare för stora risker att förlora viktig data säger Mikael. Man kan undra om företagarnas säkerhetschefer inser riskerna? Ett sätt att minimera riskerna kan vara att de anställda måste genomgå kurser

Vår slutsats är att företagen måste inse att deras säkerhet kommer först i andra hand om de inte aktivt arbetar med att informera sina anställda hur säkerheten i mobiltelefoner ska hanteras för att både användaren och företaget ska vara så trygga som möjligt. Tack vare undersökningen vet vi idag bättre vad olika användargrupper har i sina mobiler och vilka säkerhetsmässiga råd som är relevanta att ge.

Simovits Consulting etablerades 1997 och är idag ett av Sveriges ledande konsult företag inom IT- och Informationssäkerhet.