Simovits

Simovits Upplaga av Hänt-i-veckan vecka 8

Jammer: Med hjälp av ultraljud kan denna Device blockera mikrofoner så som Alexa, mikrofonen på telefonen mm. En ny uppfinning som alla kommer att behöva för att skydda sin integritet. Open source och ritningar på github.

http://sandlab.cs.uchicago.edu/jammer/

Valsäkerhet: Voatz, en app som har använts och är tänkt att användas i vissa val i USA har vissa signifikanta sårbarheter. It-baserade val fungerar sällan väl och här har vi ytterligare ett sådant exempel. 

https://www.techrepublic.com/article/mit-finds-massive-security-flaws-with-blockchain-voting-app/ 

och det tillhörande pappret 

https://internetpolicy.mit.edu/wp-content/uploads/2020/02/SecurityAnalysisOfVoatz_Public.pdf