Simovits

Smarta hem och säkerhet

I samband med valborgsmässoafton och när de vanliga valborgseldarna är inställda så kan det vara lämpligt att istället fundera lite på brandskydd och modern teknik i hemmet.

När man bygger ett smart hem så kommer det in ett antal produkter med skiftande egenskaper som kan mäta olika egenskaper och styra olika funktioner beroende på vilka personer som är hemma.

En naturlig fråga som uppstår efter ett tag är om dessa produkter också kan användas som ett kompletterande brandskydd och vilka åtgärder som i så fall krävs. Man kan också jämföra i viss mån med de integrerade övervakningssystem och fastighetssystem som ofta finns i större byggnader när man ser på vad som kan göras för enskilda hushåll.

Men för ett privat hem så arbetar man inte heller på samma sätt som på en arbetsplats, utan kan i högre grad prova vad som går att åstadkomma med produkter man har.

Krav på brandskydd för enskilda hushåll

Det finns idag inga krav eller rekommendationer som berör smarta hem eller krav på interoperabilitet mellan säkerhetskomponenter som ingår i ett sådant hem. Det finns inte heller någon enkel möjlighet att automatiskt koppla vidare ett larm utan att ansluta sig till något av de larmföretag som installerar egna larm och själva ringer upp vid en inträffad händelse.

Kraven på brandskydd utgår från LSO 2 kap 2§ om ägarens ansvar att förebygga och avhjälpa olyckor.

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Om man läser vidare i BBR avsnitt 5:2513 Brandvarnare så hittar man avslutningsvis följande allmänna råd avseende brandvarnare.

För att uppnå en god täckningsgrad bör minst en brandvarnare placeras på varje plan som innehåller utrymmen där man vistas mer än tillfälligt. Brandvarnare bör placeras i, eller utanför, varje rum för sovande personer. Om trappor förekommer bör brandvarnare även placeras i utrymmet direkt ovanför trappan.

Det framgår alltså av regelverken att man har ett ansvar som kan variera utifrån omständigheterna. Minimikraven är dock relativt tydliga och kraven kan förväntas öka med storleken på hushållet, närhet till andra hushåll osv.

Typisk användning av sensorer i ett smart hem

Typiskt för ett smart hem är att det finns ett flertal sensorer som ger möjlighet att styra belysning, värme, ventilation och larm.

I den lista som visas här nedan finns tre brandvarnare (smoke detector) som är placerade på olika våningsplan och därmed uppfylls de grundläggande kraven på från LSO och BBR på brandvarnare. Givetvis behöver inte en brandvarnare vara smart, men man får en grundläggande kontroll att enheten verkligen är aktiv och när den senast funktionstestades. Den smarta brandvarnaren kan också exempelvis användas för att tända belysningen i huset så man vaknar och hittar ut samt låsa upp ytterdörren (ifall man hoppat ut genom sovrumsfönstret).

De sensorer som anges som motion eller Carbon Dioxide har också en inbyggd temperaturmätare.

Sensorer som inte direkt kan användas för branddetektering

Även om alla sensorer kan anses mäta någon i detta sammanhang relevant egenskap så kan inte alla användas för branddetektering. De sensorer som mäter luftkvalitet larmar snarare när det är bra att vädra och de mäter inte heller rök utan koldioxid. De sensorer som mäter temperatur har detta ofta som en ”extra funktion”, tex hos ett rörelselarm och de har ingen larmnivå för temperatur. Det går visserligen för den som är tillräckligt kunnig att programmera ett slags larm om det är onaturligt varmt i pannrummet eller garaget, men det är ingen ersättning för en brandvarnare. Man ska också tänka på att dessa sensorer ofta inte är placerade högt upp där en brandvarnare borde sitta och att en mätning av temperatur inte är en ersättning för en rökdetektor – det kanske brinner längre bort i bostaden. Smarta termostater till radiatorer är också typiskt placerade på en lägre höjd och nära ytterväggar och kan inte heller ge någon pålitlig indikation.

Brandvarnare som inte är smarta

Smarta brandvarnare är bra, men tyvärr relativt dyra. I vissa fall kan det också finnas extra funktioner som nödbelysning, talbesked och mätning av luftkvalite och kolmonoxidlarm i en och samma brandvarnare. Men det går inte att använda dessa varianter i alla rum till en rimlig kostnad.

För rum som inte är riktigt lika kritiska fungerar det kanske med en vanlig brandvarnare som bara ger ett ljudlarm. På andra platser vill man istället ha ett temperaturlarm, exempelvis i köket, tvättstugan och garaget. På dessa platser skulle man normalt riskera falsklarm på grund av matos, vattenånga, avgaser eller damm samt att en rökdetektor dessutom skulle riskera att sluta att fungera efter en tid. Dessa temperaturlarm saknar normalt wifi och därmed koppling mot det smarta hemmet. I köket kan det vara praktiskt att dessutom ha en spisvakt som i princip är ett speciellt larm för spisen som bryter strömmen vid överhettning.

Att fånga och kontrollera ett ljudlarm med kamera

I och med att smarta kameror ofta kan fånga ett vanligt ljudlarm med sin mikrofoningång och i sin tur larma vidare så finns det en möjlighet att fånga upp ”larmhändelser” som en notis på sin mobil. Detta kräver förstås att kameran är påslagen och får lyssna på ljud samt försöka tolka dessa. Funktionen är tyvärr ganska osäker och förutsätter att andra larm hörs tydligt och att de låter på ett bestämt sätt.

Man kan i detta läge koppla upp sig mot kameran (om man inte redan är hemma) och försöka bedöma vad som syns i bild, själv lyssna på mikrofoningången samt titta på temperatur och luftkvalitet i de rum som man inte ser genom kameran.

Att förebygga risker i ett smart hem

Det som är viktigast är oftast att förebygga bränder när man sover eller inte är hemma. Eftersom det går att se både när sovrumslampan släckts eller när sista personen lämnat bostaden så går det att exempelvis att slå av överflödig belysning och exempelvis elkontakter i köket och tvättstugan. I listan nedan visas exempel automatiska rutiner i ett smart hem

Normalt har varje automatisering ett utlösande villkor som kan vara en tidpunkt, personer som lämnar eller kommer till bostaden eller en sensor som ger ett larm. Kompletterande villkor kan vara tid på dygnet eller personer i bostaden.

I exemplet visas att larm från rökdetektorn tänder ett flertal lampor eller drar upp redan tända lampor till full ljusstyrka. Ingen skillnad görs på tidpunkt eller om bostaden är tom. Avsikten är att underlätta utrymning vid tider då det är mörkt och att tända ljusen i sovrummen. Om det finns smarta dörrlås så skulle dessa kunna låsas upp, likaså skulle larmet kunna kopplas vidare till en smart högtalare eller liknande som är centralt placerad. Givetvis kan en brand redan ha slagit ut all central hemelektronik, men i så fall fungerar brandvarnarna som vanligt på egen hand.

I exemplet visas också att när belysningen släcks i vardagsrummet (i detta fall om taklampan släcks efter klockan 23.00) så släcks också exempelvis vissa prydnadslampor (tex spotlights med transformatorer eller heta ljuskällor) som man inte vill ha tända medan man sover. Det skulle även gå att slå av elkontakter i köket och tvättstugan om så önskas.

Andra risker med automatisering

Automatisering kan också skapa nya risker vilket man bör vara uppmärksam på.

En uppenbar risk kan vara en automatisering som hänger sig (tex ett antal tester och åtgärder som skapar en händelseloop) och ett upprepat antal gånger slår av och på utrustning med överhettning som följd. En annan risk kan vara om man använder automatiseringen för att slå på utrustning som äggkokare eller kaffebryggare på morgonen utan att någon faktiskt är på plats och kan övervaka vad som händer. Ett gränsfall kan vara att slå av och på tv för att ge en illusion att hemmet inte är tomt för att hålla tjuvar borta. Likaså att manövrera rullgardiner när ingen är hemma. Däremot kan styrning av bevattning i trädgården vara en rimlig (och nödvändig) åtgärd utan större risker.

En annan risk är övertro till hemautomatiseringen. Jämfört med trådbundna system för larmanläggningar så är hemutrustningen ofta beroende av wifi nätverken i hemmet. Många smarta hem har också problem att avgöra om någon faktiskt är hemma eller inte, beroende på hur personen hanterar sin mobil osv, vilket i sin tur skapar obefogade varningar om upptäckta rörelser i hemmet.

En annan aspekt är att personer gärna slår av notifieringar på sin mobil eller smarta klocka nattetid vilket kan leda till att även befogade varningar inte kommer fram som planerat.

Referenser

LSO Lagen om skydd mot olyckor

BBR Boverkets byggregler

Grundläggande information om brandskydd finns på MSB och respektive räddningstjänst.