Simovits

Strukturerat it-säkerhetsarbete – vad kan vi lära oss från andra branscher?

IT-säkerhetsarbetet beskriv ofta som ett konstant släckande av bränder. En arbetssätt ingen är nöjd med men de flesta känner igen. Att ständigt vara utsatt för och hantera incidenter är inte unikt för it-säkerhetsbranchen. Andra brancher hanterar likande situationer dagligen. Frågan är om vi som arbetar inom IT-säkerhet ka ta lärdom från andra branscher?

Att hantera kritiska situationer är vardag för företag som arbetar med personskydd och utredning av kidnappningar. På Sig Securitys fokuskväll i slutet av augusti, berättade Scandinavian Risk Solution om vikten av ett strukturerat säkerhetsarbete. Vid en händelse där livet ställs på sin spets för den drabbade och dess omgivning står det strukturerade säkerhetsarbetet som en trygg livlina att hålla fast vid.

I kontrast till kidnappshanteringens turbulenta värld står flygbranschens inrutade vardag. Säkerhet inom flygbranschen presenterades av Norwegians Morte Ydalus på samma fokuskväll. Flygbranschens säkerhetsarbete kan beskrivas som ett nogrannt monitorerande av stora mängder data.

De förutsättningar och händelser som vi hanterar inom IT-säkerhet är inte unika. Efter en snabb insyn i andra branscher kan vi konstatera att det finns konceptuella likheter. Genom att studera dessa branschers arbete kan vi lugnt säga att IT-säkerhet har mycket att lära. Det är inte nödvändigt för oss att uppfinna hjulet igen, vi kan dra mycket nytta av det arbete som finns etablerat. Att branscher som ligger  i framkant inom sitt säkerhetsarbete, betonar vikten av ett strukturerat arbetssätt, är något vi alla måste lyssna till. Det finns inga genvägar! Vi rekommenderar alla att hålla hårt i det strukturerade säkerhetsarbetet.