Simovits
Nyare inläggÄldre inlägg

EFAIL

Tidigare under året publicerades en sårbarhet under namnet EFAIL. Sårbarheten kan utnyttjas för att dekryptera e-postmeddelanden som skickats krypterade med OpenPGP och S/MIME. EFAIL består i grund och botten av två varianter av samma sårbarhet varav den variant som refereras till under namnet ”Direct Exfiltration” syftar på en sårbarhet i vissa e-postklienter som tillåter meddelanden […]

Om det nya betaltjänstdirektivet – PSD2

Den 1:a Maj 2018 infördes omfattande ändringar i Lagen om betaltjänster [1] och Lagen om elektroniska pengar [2], samt att Finansinspektionen publiserade FFFS 2018:4 [3]. I och med att dessa trädde i kraft, så infördes det nya betaltjänstdirektivet PSD2 (Payment Service Directive 2). Syftet med PSD2 är att modernisera och harmonisera regleringen av betaltjänster inom […]

GDPR – 2000 miljarder kronor i sjön?

Tidigare i veckan publicerades en artikel i Dagens Industri att införandet av GDPR kostat företag och organisationer i EU motsvarande 2000 miljarder kronor. GDPR behövs, det är många eniga om, och har krävt stora investeringar av företag och myndigheter. Vissa har jobbat med GDPR-införandet i över ett år. Den stora utmaningen för lagstiftaren är dock […]

Event Tracing for Windows (ETW) – C++exempel för filskrivningslogg

Då man arbetar med säkerhet finns flera tillfällen då det är viktigt att kunna analysera exakt vilka filer som öppnas i ett system. Detta kan exempelvis vara: Reverse engineering av malware Triage i en Incidenthanteringsrutin Verktyg för Data leakage prevention/detection Vanligen finns redan färdiga verktyg för detta, exempelvis Sysinternals gamla vanliga verktyg. Windows har sedan […]

WPS – Weakly Protected Setup? – Del 2

Denna blogginläggsserie på två delar, skriven av Peder Sparell, behandlar WPS vilket är en extra funktion för trådlösa nätverk som genom sin konstruktion är väldigt bristfällig. I första inlägget, del 1, förklaras kort vad WPS är och varför det är så sårbart, och i denna del (del 2) utför vi praktiska tester där vi genomför […]

Applocker vs Rundll och .NET Assemblies

Applocker introducerades under tidseran Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som ett sätt att kontrollera vilka applikationer som exekverar på datorn. Tanken är att man kan använda vitlistning av applikationer för att på så sätt undvika att skadlig kod exekveras. Denna artikel beskriver hur man kan använda rundll32 för att gå runt Applocker-skyddet. Ponera […]

Hacka med Google

Det kommer nog inte som en chock för många att Google är den mest populära sökplattformen idag. Trots det stora antalet användare är Googles fulla potential inte känd för alla. Till skillnad från många andra sökmotorer kan en Google sökning utföras med avancerade parametrar i syfte att förfina sökningar och minska antalet oönskade resultat. Parametrarna […]

Problemet med Windows 10

När betan för Windows 10 lanserades blev många varse hur mycket information som egentligen skickades till Microsoft. Det blev något av ett ramaskri som kom av sig. Egentligen är det inget nytt, data samlas in helt öppet om oss som individer och hur vi använder våra datorer och mobiltelefoner. De flesta använder Chrome och har […]

Intelligent videoanalys – hur användbar är denna teknik idag?

Med jämna mellanrum dyker frågan upp hur långt man kommit med intelligent videoanalys och om det är dags att börja använda denna teknik i sin befintliga kameraövervakning. Svaren är inte helt självklara från vårt perspektiv, men det kan vara värt att prova åtminstone de enklare varianterna i sin befintliga miljö. Det har länge funnits system […]

När Curl inte fungerar exakt som man vill … i juletider

Curl är ett toppenverktyg och, precis som antagligen alla andra med IT-relaterade yrken, använder jag det (ungefär) dagligen. Under en säkerhetsgranskning av ett webbsystem, för en tid sen, visade det sig dock att Curl (i standardkompilering) inte klarade av att kommunicera med webbsystemets (som jag då säkerhetsgranskade) TLS-version. Det vill säga att de cipher suites […]