Simovits

Examensarbeten på Simovits Consulting

Vi erbjuder ständigt examensarbeten inom Cybersäkerhet. Avsikten med examensarbetet är att utgöra en del i företagets forskning och omvärldsbevakning, men framförallt för dig att känna på vad ett typiskt uppdrag kan innebär och för oss att på sikt hitta en ny kollega. För de examensarbeten som erbjuds gäller följande:

Ni är även välkomna att komma med egna förslag på examensarbete, så länge de är inom Simovits Consultings affärsområde och bedöms föra forskning inom området framåt.

Frågor om examensarbetena ställs till Mikael Simovits, mikael@simovits.com, Mob: 070-7415162