Simovits
Nyare inlägg

Exempel på hur man kan arbeta för att minska riskbeteenden

På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsseminarium som hölls den 4e februari i år, berörde flera talare hur anställdas beteenden påverkar säkerheten inom företag. Till exempel så talade Lars Korsell, forskare på Brå, om infiltration. Han nämnde bl.a. fem sätt att infiltrera: förvärv av befintliga företag, bilda nytt bolag, utpressning, kapning av bolag och insider [1]. På samma […]

Statliga myndigheter ska rapportera allvarliga IT-incidenter från april 2016

I tidigare blogginlägg har regeringens initiativ inom informations- och cybersäkerhetsområdet belysts. Regeringen har nu tagit beslutet att från den 1 april 2016 införa regler för att förbättra samhällets informationssäkerhet och krisberedskap1. Reglerna styr obligatorisk rapportering för statliga myndigheter, till exempel avseende störningar i driftmiljöer till följd av hackerattacker. Bakgrund I takt med ökad användning av […]

Höstnytt!

Under höst/vinter 2015 kommer regeringen och EU-kommissionen ta beslutom initiativ som har bäring på it och informationssäkerhet. Realiseringen av dessa initiativ kommer omfatta många aktörer och det kan komma att ge en påverkan på den verksamheten du arbetar i. Tidsplanen för vissa av aktiviteterna är forcerad och beslut kan komma att träda i kraft redan […]

Viktiga säkerhetsdagar

I fredags var det Gustav Adolfs dag, sedan på lördagen så var det kladdkakans dag och på söndagen så var det Fars dag. I dagens värld finns det alltid rum för att fira eller att kontemplera ett specifikt ämne. Så vad finns det för säkerhet. Här följer en minikalender för dagar att hålla reda på […]

Att etablera säkerhetskultur – hur gör man?

Informationssäkerhet uppnås i stor utsträckning genom att organisationer har förmågan att skapa förutsättningar för en säkerhetskultur hos alla delar av verksamheten. Effekterna av en väl förankrad säkerhetskultur är flera, i synnerhet: Riskerna för säkerhetsincidenter beroende på okunskap eller slarv minskar avsevärt, och dessutom reduceras även konsekvenser för verksamheten. Ledtiderna vid incidenter minskar eftersom personal agerar […]

Strukturerat it-säkerhetsarbete – vad kan vi lära oss från andra branscher?

IT-säkerhetsarbetet beskriv ofta som ett konstant släckande av bränder. En arbetssätt ingen är nöjd med men de flesta känner igen. Att ständigt vara utsatt för och hantera incidenter är inte unikt för it-säkerhetsbranchen. Andra brancher hanterar likande situationer dagligen. Frågan är om vi som arbetar inom IT-säkerhet ka ta lärdom från andra branscher?