Simovits
Nyare inlägg

Strukturerat it-säkerhetsarbete – vad kan vi lära oss från andra branscher?

IT-säkerhetsarbetet beskriv ofta som ett konstant släckande av bränder. En arbetssätt ingen är nöjd med men de flesta känner igen. Att ständigt vara utsatt för och hantera incidenter är inte unikt för it-säkerhetsbranchen. Andra brancher hanterar likande situationer dagligen. Frågan är om vi som arbetar inom IT-säkerhet ka ta lärdom från andra branscher?