Simovits
Nyare inlägg

Business Intelligence and Information Warfare on the Internet

Business Intelligence and Information Warfare var och är ett stort problem. Denna artikel presenterades dels på NordSec 1995 samt Infosec 1996. Även om Artiklarna är snart tjugo år gamla så ger de insikt om problematiken med globalisering och hur svårt det är att agera samt försvara sig mot konkurerande företag på en global marknad. Viss […]

Hur använder man LCG/CLCG nummer i applikationer för elektroniskt spel?

Det finns många åsikter kring hur slumptalsgeneratorer skall användas. Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som finansierades av Simovits Consulting, och utfördes av Anders Knutsson (också tidigare anställd på Simovits Consulting). Rapporten visar att val av svaga slumpalgoritmer för att generera spelvärden kan få ödesdigra konsekvenser då man tillåter spel om pengar. Artikeln har […]

Man in the middle attack!

Många diskuterar gärna Man-in-the-middle attacker. Men vad kan en angripare egentligen uppnå. Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som finansierades av Simovits Consulting, och utfördes av Matthias Ericsson (också tidigare anställd på Simovits Consulting). Rapporten visar en ”avancerad” arkitektur för hur ett ”man-in-the-middle” verktyg ska implementeras för att fungera effektivt mot t.ex. en Internetbank […]